Thi công cơ giới

thông tin liên hệ
Mr. Tới
Chủ tịch HDTV - 0982 185 607

-

-

Văn phòng
- (0274) 3899179

THI CÔNG CƠ GIỚI

Cho thuê xe cơ giới các loại
Cho thuê xe cơ giới các loại
Thi công cột, móng nhà máy
Thi công cột, móng nhà máy
Thi công cột, móng nhà máy
Thi công cột, móng nhà máy
Thi công xây dựng nhà xưởng
Thi công xây dựng nhà xưởng
Công trình Nhà máy nước tương Chinsu
Công trình Nhà máy nước tương Chinsu
Xe cơ giới đang thi công
Xe cơ giới đang thi công
Xe cơ giới đang thi công
Xe cơ giới đang thi công
Hình ảnh xe cơ giới đang thi công san lấp mặt bằng
Hình ảnh xe cơ giới đang thi công...
Xử Lý Nền Móng & Hầm
Xử Lý Nền Móng & Hầm
Xử Lý Nền Móng & Hầm
Xử Lý Nền Móng & Hầm
Xử Lý Nền Móng & Hầm
Xử Lý Nền Móng & Hầm
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
Xây Dựng Kết Cầu Thép
Xây Dựng Kết Cầu Thép
Xây Dựng Kết Cầu Thép
Xây Dựng Kết Cầu Thép

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG

Xử Lý Nền Móng & Hầm
Xử Lý Nền Móng & Hầm
Xây Dựng Kết Cầu Thép
Xây Dựng Kết Cầu Thép
Xây Dựng Kết Cầu Thép
Xây Dựng Kết Cầu Thép
Công trình Nhà máy nước tương Chinsu
Công trình Nhà máy nước tương Chinsu
Nhà máy Apro
Nhà máy Apro
Nhà xưởng đang đi vào hoàn thiện
Nhà xưởng đang đi vào hoàn thiN...
Nhà xưởng đang hoàn thiện
Nhà xưởng đang hoàn thiện
Xe cơ giới đang thi công
Xe cơ giới đang thi công
xe cơ giới đang thi công
xe cơ giới đang thi công
Nhà xưởng đang hoàn thiện
Nhà xưởng đang hoàn thiện
hình ảnh đang thi công
hình ảnh đang thi công
phá dỡ mặt bằng
phá dỡ mặt bằng
công tác chuẩn bị mặt bằng
công tác chuẩn bị mặt bằng
Thi công nhà xưởng
Thi công nhà xưởng
công trình tại KCN Đại Đăng
công trình tại KCN Đại Đăng

CHUYÊN CUNG CẤP ỐNG NHỰA HDPE, PPR, uPVC, PVC

Ống nhựa PPR 2 lớp GOOD Cấp nước nóng lạnh
Ống nhựa PPR 2 lớp GOOD Cấp nước nóng lạnh
Ống nhựa HDPE trơn GOOD Cấp nước
Ống nhựa HDPE trơn GOOD Cấp nước
Ống nhựa PPR 2 lớp GOOD Cấp nước nóng lạnh
Ống nhựa PPR 2 lớp GOOD Cấp nước nóng lạnh
Ống nhựa PPR 2 lớp GOOD Cấp nước nóng lạnh
Ống nhựa PPR 2 lớp GOOD Cấp n&#...
Phụ kiện ống nhựa GOOD PP-r Fittings
Phụ kiện ống nhựa GOOD PP-r Fittings
Phụ kiện ống nhựa HDPE trơn
Phụ kiện ống nhựa HDPE trơ...
Phụ kiện Ống nhựa HDPE 2 lớp thoát nước GOOD Thoát nước
Phụ kiện Ống nhựa HDPE 2 lớp thoát nước GOOD Thoát nước
Ống nhựa HDPE 2 lớp thoát nước GOOD Thoát nước
Ống nhựa HDPE 2 lớp thoát nước GOOD Thoát nước
Ông nhựa HDPE trơn GOOD Cấp nước
Ông nhựa HDPE trơn GOOD Cấp nước
Ống nhựa PPR 2 lớp GOOD
Ống nhựa PPR 2 lớp GOOD